20. 9. 2020  7:28 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Projekty


Syntéza, kryštálové štruktúry, termodynamické a magnetické vlastnosti 3d-komplexov nelineárnych pseudohalogénov s pyrimidínmi.l

Garant: doc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc.


Základné informácie
   Pracovníci
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:
Mexico/Slov
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0