15. 10. 2019  11:21 Terézia
Akademický informačný systém

Projekty


Štipendium

Garant: prof. Ing. Marcel Žitňanský, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:CEEPUS ()
Pracovisko:Katedra materiálového inžinierstva (UMAT MTF)
Identifikácia projektu:PL 0013 2002/2003
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2003
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Marcel Žitňanský, DrSc.zodpovedný riešiteľ