23. 11. 2019  0:48 Klement
Akademický informačný systém

Projekty


Slovak University Students in EU Enterproises

Garant: RNDr. Martin Kysela


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný medzinárodný -- ()
Pracovisko:Dekanát (SvF)
Identifikácia projektu:Sk/02/A/F/PL/-203274
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 12. 2002
Dátum ukončenia projektu:30. 09. 2004
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0