18. 9. 2019  19:58 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


CEEDES

Garant: prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný medzinárodný -- ()
Pracovisko:Katedra technických zariadení budov (SvF)
Identifikácia projektu:6545003
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:16. 12. 2000
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2003
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0