26. 8. 2019  4:35 Samuel
Akademický informačný systém

Projekty


Enhancement of bachelor and master student preparation for their future career

Garant: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V projekte plánované aktivity majú zvýšiť kvalitu prípravy študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia STU Bratislava resp. u absolventov iných vysokých a stredných škôl. Počas štúdia a po skončení študijného obdobia im umožnia dosiahnuť úroveň z využitia nových ICT na nami navrhovaných úrovniach a na úrovni medzinárodne uznávaného štandardu ECDL.
Druh projektu:Európsky sociálny fond ()
Pracovisko:Automatizované systémy riadenia (ÚRK FEI)
Identifikácia projektu:13120120100
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 12. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0