16. 7. 2019  14:51 Drahomír
Akademický informačný systém

Projekty


Enhancement of bachelor and master student preparation for their future career

Garant: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Enhancement of bachelor and master student preparation for their future career".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Mgr. Jana JurkovičováPS Dek FEI [vyňatie]+421 (2) 60 291 310T139
doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.ÚAM FEI, ext SjF+421 (2) 60 291 742D119

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ