12. 11. 2019  9:28 Svätopluk
Akademický informační systém

Projekty


Skvalitnenie prípravy študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na ich budúce povolanie

Garant: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:V projekte plánované aktivity majú zvýšiť kvalitu prípravy študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia STU Bratislava resp. u absolventov iných vysokých a stredných škôl. Počas štúdia a po skončení študijného obdobia im umožnia dosiahnuť úroveň z využitia nových ICT na nami navrhovaných úrovniach a na úrovni medzinárodne uznávaného štandardu ECDL.
Druh projektu:Európsky sociálny fond ()
Pracoviště:Automatizované systémy riadenia (ÚRK FEI)
Identifikace projektu:13120120100
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 12. 2004
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0