23. 10. 2019  14:36 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Ab-inition prístup k výpočtu vodivosti kvantových spojov

Garant: doc. Ing. Peter Bokes, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Ab-inition prístup k výpočtu vodivosti kvantových spojov".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. Peter Bokes, PhD.ÚJFI FEI+421 (2) 60 291 234A211
Mgr. Jana JurkovičováOVV Dek FEI [vyňatie]+421 (2) 60 291 310T139

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ