21. 9. 2019  9:31 Matúš
Akademický informačný systém

Projekty


Ab-inition prístup k výpočtu vodivosti kvantových spojov

Garant: doc. Ing. Peter Bokes, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:NATO ()
Pracovisko:Katedra fyziky (FEI)
Identifikácia projektu:CBP.EAP.RIG.981521
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:10. 12. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0