21. 8. 2019  3:47 Jana
Akademický informačný systém

Projekty


Slony - Vzdelávanie pre získanie nových schopností.

Garant: prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Leonardo da Vinci ()
Pracovisko:Katedra telekomunikácií (FEI)
Identifikácia projektu:CZ/04/B/P/PP/168012
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 10. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 03. 2007
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0