20. 9. 2019  18:04 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Projekty


IDEALIST 34

Garant: doc. Ing. Bedřich Weber, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:6. rámcový program ()
Pracovisko:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:zatiaľ neudelené
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 06. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0