18. 9. 2019  23:49 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Cielená akcia k riešeniu zanedbaných brownfield oblastí a vytváranie siete ich ekonomickej regenerácie - CABERNET

Garant: doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:5. rámcový program ()
Pracovisko:Fakulta architektúry
Identifikácia projektu:EVK 4 - CT - 2001 - 2004
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 02. 2002
Dátum ukončenia projektu:31. 07. 2005
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0