18. 9. 2019  23:46 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Asistenia tématickej siete

Garant: doc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Socrates ()
Pracovisko:Ústav Urbanizmu (FA)
Identifikácia projektu:104368-CP-I-AT
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 10. 2002
Dátum ukončenia projektu:30. 09. 2005
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0