18. 10. 2019  3:06 Lukáš
Akademický informačný systém

Projekty


Centrum ďalšieho vzdelávania učiteľov matematiky pre výučbu predmetu s podporou PAS

Garant: Mgr. Monika Kováčová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Katedra matematiky (SjF)
Identifikácia projektu:CEDIV-M, kód 11230220155
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 12. 2004
Dátum ukončenia projektu:30. 10. 2008
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0