16. 9. 2019  14:45 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Projekty


Európska tematická sieť pre doktorandské štúdium v informatike

Garant: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hlavným cieľom siete je stanoviť princípy efektívneho, vysoko kvalitného, v Európe platného doktorandského štúdia a vyvinúť prostriedky pre uskutočnenie tohto cieľa analyzovaním existujúcich systémov, výmenou skúseností a propagovaním dobrých praktík medzi všetkými partnermi. Použitím najnovších informácií a komunikačných technológií, a skúseností získaných z Virtuálneho európskeho ústavu pre informatiku (VEDoC), pomôcť uznať doktorandské štúdium ako dôležitý "tretí" stupeň vzdelávania s cieľom dosiahnuť európsku dimenziu vo vysokoškolskom vzdelávaní v informatike.
Druh projektu:Academic and Structural Networks ()
Pracovisko:Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Identifikácia projektu:114046-CP-1-2004-1-BG-ERASMUS-TN
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 10. 2004
Dátum ukončenia projektu:30. 09. 2007
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0


Nadväzujúce projekty

Nasledujúca tabuľka obsahuje projekty, ktoré nadväzujú na projekt Európska tematická sieť pre doktorandské štúdium v informatike (tematicky, myšlienkovo).

IdentifikáciaNázov projektuStavGarant projektu
539461-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-ENWFETCH - Budúcnosť vzdelávania a školenia v informatike: Ako podporiť učenie sa kedykoľvek, kdekoľvekdoc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.

Legenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne