20. 10. 2020  6:15 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Európska tematická sieť pre doktorandské štúdium v informatike

Garant: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.


Základné informácie
   Pracovníci   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Hlavným cieľom siete je stanoviť princípy efektívneho, vysoko kvalitného, v Európe platného doktorandského štúdia a vyvinúť prostriedky pre uskutočnenie tohto cieľa analyzovaním existujúcich systémov, výmenou skúseností a propagovaním dobrých praktík medzi všetkými partnermi. Použitím najnovších informácií a komunikačných technológií, a skúseností získaných z Virtuálneho európskeho ústavu pre informatiku (VEDoC), pomôcť uznať doktorandské štúdium ako dôležitý "tretí" stupeň vzdelávania s cieľom dosiahnuť európsku dimenziu vo vysokoškolskom vzdelávaní v informatike.
Druh projektu:
Academic and Structural Networks ()
Pracovisko:
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Identifikácia projektu:
114046-CP-1-2004-1-BG-ERASMUS-TN
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 10. 2004
Dátum ukončenia projektu:
30. 09. 2007
Počet pracovníkov projektu:
6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0


Nadväzujúce projekty

Nasledujúca tabuľka obsahuje projekty, ktoré nadväzujú na projekt Európska tematická sieť pre doktorandské štúdium v informatike (tematicky, myšlienkovo).

Identifikácia
Názov projektu
Stav
Garant projektu
539461-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-ENW
FETCH - Budúcnosť vzdelávania a školenia v informatike: Ako podporiť učenie sa kedykoľvek, kdekoľvekdoc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
schválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne