17. 11. 2019  13:06 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Projekty


Inovácia a trvalo udržateľný rozvoj v hodnotovom reťazci obalov založených na celulózových vláknach.

Garant: prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt sa týka základného výskumu a vývoja v oblasti obalov založených na celulózových vláknach. Hlavným cieľom je vývoj obalov s redukovanou hmotnosťou o 30 %, so zvýšenou pevnosťou, dobrými bariérovými vlastnosťami a životnosťou.
Druh projektu:6. rámcový program ()
Pracovisko:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:NMP3-CT-2004-500311
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 06. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0