18. 9. 2019  20:10 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Biotechnologický proces výroby celulózových produktov s pridanou hodnotou.

Garant: prof. Ing. Anton Marcinčin, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt BIOCELSOL je zameraný na základný výskum donedávna neznámych biochemických procesov vedúcich k príprave alkalických roztokov celulózy. Metóda je založená na použití bezpečných, biodegradovateľných enzýmov, ktoré sú používané namiesto toxického a nebezpečného sírouhlíka za účelom vytvorenie produktov z regenerovanej celulózy. Biocelsol technológie sú prelomové v porovnaní s doteraz používanými postupmi na prípravu regenerovanej celulózy; poskytuje neznečisťujúce technológie modifikácie celulózy s vybranými enzýmami mierne pod výrobnými podmienkami. Enzymaticky upravená celulóza je ľahšie rozpustná vo vodných alkalických roztokoch a uľahčuje sa jej spracovanie na roztoky pre zvlákňovanie.
Druh projektu:6. rámcový program ()
Pracovisko:Oddelenie vlákien a textilu (ÚPSP FCHPT)
Identifikácia projektu:NMP2-CT-2003-505567
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 03. 2004
Dátum ukončenia projektu:28. 02. 2007
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0