16. 6. 2019  19:44 Blanka
Akademický informačný systém

Projekty


Koordinácia výskumu a vývoja katalytických nano oxidov v Európe.

Garant: prof. Ing. Milan Hronec, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:6. rámcový program ()
Pracovisko:Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
Identifikácia projektu:NMP2-CT-2004-505834
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 02. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 01. 2009
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0