9. 12. 2019  10:36 Izabela
Akademický informační systém

Projekty


Ohmic heating for food processing.

Garant: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Hlavným zámerom projektu je vývoj alternatívnych tepelných procesov spracovania potravín založených na odporovom ohreve surovín, kde dochádza k priamej premene elektrickej energie na tepelnú v dôsledku elektrického odporu suroviny, cez ktorú sa vedie elektrický prúd. Týmto spôsobom sa zabraňuje prehrievaniu potravín, dá sa zlepšiť ich chuť a nutričný obsah a niekedy sa zvyšuje aj ich mikrobálna bezpečnosť. Kľúčovou úlohou projektu je vývoj a optimalizácia poloprevádzkového zariadenia na odporový ohrev potravín. Účinnosť tohto zariadenia sa počas riešenia projektu má otestovať pri pasterizácii vybraných potravín, ktorými sú kozie mlieko, malinový džem, rybacia polievka a granulovaná potrava pre psy a mačky. Ďalšími cieľmi projektu je overovanie vplyvu odporového ohrevu na bezpečnosť a kvalitu potravín, výber vhodných obalových materiálov a testovanie skladovacej stability takto spracovaných potravín.
Druh projektu:6. rámcový program ()
Pracoviště:Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Identifikace projektu:COOP-CT-2003-508374
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2004
Datum ukončení projektu:31. 05. 2006
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0