14. 12. 2019  4:21 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Projekty


Odporový ohrev na spracovanie potravín.

Garant: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hlavným zámerom projektu je vývoj alternatívnych tepelných procesov spracovania potravín založených na odporovom ohreve surovín, kde dochádza k priamej premene elektrickej energie na tepelnú v dôsledku elektrického odporu suroviny, cez ktorú sa vedie elektrický prúd. Týmto spôsobom sa zabraňuje prehrievaniu potravín, dá sa zlepšiť ich chuť a nutričný obsah a niekedy sa zvyšuje aj ich mikrobálna bezpečnosť. Kľúčovou úlohou projektu je vývoj a optimalizácia poloprevádzkového zariadenia na odporový ohrev potravín. Účinnosť tohto zariadenia sa počas riešenia projektu má otestovať pri pasterizácii vybraných potravín, ktorými sú kozie mlieko, malinový džem, rybacia polievka a granulovaná potrava pre psy a mačky. Ďalšími cieľmi projektu je overovanie vplyvu odporového ohrevu na bezpečnosť a kvalitu potravín, výber vhodných obalových materiálov a testovanie skladovacej stability takto spracovaných potravín.
Druh projektu:6. rámcový program ()
Pracovisko:Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Identifikácia projektu:COOP-CT-2003-508374
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 05. 2006
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0