Oct 21, 2019   10:22 a.m. Uršuľa
Academic information system

Projects


Ohmic heating for food processing.

Supervisor: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Hlavným zámerom projektu je vývoj alternatívnych tepelných procesov spracovania potravín založených na odporovom ohreve surovín, kde dochádza k priamej premene elektrickej energie na tepelnú v dôsledku elektrického odporu suroviny, cez ktorú sa vedie elektrický prúd. Týmto spôsobom sa zabraňuje prehrievaniu potravín, dá sa zlepšiť ich chuť a nutričný obsah a niekedy sa zvyšuje aj ich mikrobálna bezpečnosť. Kľúčovou úlohou projektu je vývoj a optimalizácia poloprevádzkového zariadenia na odporový ohrev potravín. Účinnosť tohto zariadenia sa počas riešenia projektu má otestovať pri pasterizácii vybraných potravín, ktorými sú kozie mlieko, malinový džem, rybacia polievka a granulovaná potrava pre psy a mačky. Ďalšími cieľmi projektu je overovanie vplyvu odporového ohrevu na bezpečnosť a kvalitu potravín, výber vhodných obalových materiálov a testovanie skladovacej stability takto spracovaných potravín.
Kind of project:6. rámcový program ()
Department:Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)
Project identification:COOP-CT-2003-508374
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2004
Project close date:31. 05. 2006
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:0