19. 10. 2019  5:06 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium kinetiky reakcií s radikálovými medziproduktami metódami elektrónovej paramagnetickej rezonancie a termickej analýzy.

Garant: prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Štúdium kinetiky reakcií s radikálovými medziproduktami metódami elektrónovej paramagnetickej rezonancie a termickej analýzy.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Ing. Mária KutešováDek FCHPT [ukončené]+421 918 674 153B 199
prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.OFCh ÚFCHCHF FCHPT, ext UIBE MTF+421 (2) 59 325 530268, stará budova, 2. poschodie

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ