4. 7. 2020  4:39 Prokop
Akademický informační systém

Projekty


Biologické čistenie odpadových vôd a biologické spracovanie čistiarenských kalov a organických materiálov.

Garant: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.


Základní informace
   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:Bilaterálna spolupráca - SR - Česko ()
Pracoviště:
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Identifikace projektu:042 CZE
Stav projektu:
Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2004
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2005
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0