18. 9. 2019  19:42 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Biologické čistenie odpadových vôd a biologické spracovanie čistiarenských kalov a organických materiálov.

Garant: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Bilaterálna spolupráca - SR - Česko ()
Pracovisko:Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Identifikácia projektu:042 CZE
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0