24. 10. 2019  3:41 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza nábojovej hustoty komplexov prechodných kovov z presných RTG difrakčných metód.

Garant: doc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Analýza nábojovej hustoty komplexov prechodných kovov z presných RTG difrakčných metód.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Ing. Martin Grančay, PhD.PS Dek FCHPT+421 905 960 490NB - 2.posch, B 237
doc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc.OFCh ÚFCHCHF FCHPT+421 (2) 59 325 368272, stará budova, 2. poschodie

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ