18. 9. 2019  19:53 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza nábojovej hustoty komplexov prechodných kovov z presných RTG difrakčných metód.

Garant: doc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je štúdium elektrónovej štruktúry koordinačných zlúčenín prechodných prvkov z presných röntgenových a synchrotrónových difrakčných dát v tuhom skupenstve. Elektrónová štruktúra sa študuje aj teoreticky metódami kvantovej chémie a nepriamimy metódami výskumu štruktúry (EPR, magnetické merania, IČ). Uvedené zlúčeniny môžu byť aj modelovými zlúčeninami pre biologické systémy. Ako modelové zlúčeniny sa studujú látky [CuI(bite)](BF4) a [CuII(bite)](BF4)2 .
Druh projektu:National Science Foundation ()
Pracovisko:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:NSF-CHE96155
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0