20. 10. 2019  13:03 Vendelín
Akademický informační systém

Projekty


Charge density analysis of transition metal komplexes by accurate X-ray difraction methods.

Garant: doc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom projektu je štúdium elektrónovej štruktúry koordinačných zlúčenín prechodných prvkov z presných röntgenových a synchrotrónových difrakčných dát v tuhom skupenstve. Elektrónová štruktúra sa študuje aj teoreticky metódami kvantovej chémie a nepriamimy metódami výskumu štruktúry (EPR, magnetické merania, IČ). Uvedené zlúčeniny môžu byť aj modelovými zlúčeninami pre biologické systémy. Ako modelové zlúčeniny sa studujú látky [CuI(bite)](BF4) a [CuII(bite)](BF4)2 .
Druh projektu:National Science Foundation ()
Pracoviště:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikace projektu:NSF-CHE96155
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2004
Datum ukončení projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0