25. 9. 2020  2:13 Vladislav
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza nábojovej hustoty komplexov prechodných kovov z presných RTG difrakčných metód.

Garant: doc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Cieľom projektu je štúdium elektrónovej štruktúry koordinačných zlúčenín prechodných prvkov z presných röntgenových a synchrotrónových difrakčných dát v tuhom skupenstve. Elektrónová štruktúra sa študuje aj teoreticky metódami kvantovej chémie a nepriamimy metódami výskumu štruktúry (EPR, magnetické merania, IČ). Uvedené zlúčeniny môžu byť aj modelovými zlúčeninami pre biologické systémy. Ako modelové zlúčeniny sa studujú látky [CuI(bite)](BF4) a [CuII(bite)](BF4)2 .
Druh projektu:
National Science Foundation ()
Pracovisko:
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:NSF-CHE96155
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0