14. 10. 2019  16:31 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Inteligentná technológia pre rozoberateľné a recyklovateľné produkty

Garant: doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:CEEPUS ()
Pracovisko:Katedra výrobnej techniky (SjF)
Identifikácia projektu:RO-124-04/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0