19. 8. 2019  7:34 Lýdia
Akademický informačný systém

Projekty


Vývoj procesu mikrobiálnej produkcie objemovej chemikálie 1,3-propándiolu z glycerolu z odpadových vôd.

Garant: doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:5. rámcový program ()
Pracovisko:Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Identifikácia projektu:QLK5-CT-2002-01343
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 02. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 01. 2006
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0