16. 6. 2019  19:40 Blanka
Akademický informačný systém

Projekty


Moderné e-learnigove CD v 7 jazykoch ako nástroj na virtuálnu prípravu študentov pred stážou

Garant: prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:P R O B L E M S O L V E projekt vytvorí a otestuje multi-jazykový, multi-kulturálny prípravný modul pre študentov, ktorí sa pripravujú na odborné praktikum v EU. Modul bude pozostávať z jazykových a kulturálnych cvičení prostredníctvom riešenia možných problémov na virtuálnej ceste v cudzine. Tento prípravný nástroj povzbudí študentov k aktívnemu postoju při riešení možných problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť počas stáže v cudzej krajine. Tento prípravný modul pomože študentom zlepšiť jazykové schopnosti jako aj kulturálne a praktické vedomosti o ich hostiteľskej krajine. Prostredok na učenie sa : CD-ROM PROBLEM SOLVE sa venuje hore uvedeným potrebám prostredníctvom virtuálnej cesty vytvorenej na CD - Rom. Užívatelia sa stretnú s množstvom problematických situácií z bežného života súvisiacich s: cestovaním, ubytovaním, včlenením sa do spoločnosti, pracovaním vonku a neočakávanými situáciami. Program bude interaktívny a od študenta sa bude požadovať zapojenie a najsť riešenie zodpovedajúce každej kategorií. Program poskytne technickú terminologiu súvisiacu s virtuálnymi situáciami rovnako jako aj užitočne logistické a kulturálne informacie pre každú hostiteľskú krajinu.
Druh projektu:Leonardo da Vinci ()
Pracovisko:Dekanát (SvF)
Identifikácia projektu:IRL/03/B/F/LA-153180
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:06. 12. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0