18. 9. 2019  23:49 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Baltický Univerzitný program

Garant: prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Baltic University Programme (BUP) je sieť viac ako 180 univerzít a inštitúcií vyšieho vzdelávania v rámci regiónu Baltického mora. Sieť a výuka kurzov je koordinovaná sekretariátom BUP na unverzite Uppsala vo Švédsku.
Druh projektu:Baltic University Programme ()
Pracovisko:Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Identifikácia projektu:mobility
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:07. 12. 2003
Dátum ukončenia projektu:07. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0