20. 10. 2020  6:06 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Európske vzdelávanie a školenie v informatike

Garant: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Academic and Structural Networks ()
Pracovisko:
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Identifikácia projektu:
SOCRATES 213871-CP-2-2001-BG-ERASMUS-TN
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 10. 2001
Dátum ukončenia projektu:30. 09. 2004
Počet pracovníkov projektu:
5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0