17. 9. 2019  14:43 Olympia
Akademický informačný systém

Projekty


Európske vzdelávanie a školenie v informatike

Garant: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Academic and Structural Networks ()
Pracovisko:Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Identifikácia projektu:SOCRATES 213871-CP-2-2001-BG-ERASMUS-TN
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 10. 2001
Dátum ukončenia projektu:30. 09. 2004
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0