18. 9. 2019  20:03 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


BEZ NÁZVU

Garant: doc. Ing. Július Šoltész, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný medzinárodný -- ()
Pracovisko:Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
Identifikácia projektu:624/02
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:07. 12. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0