18. 9. 2019  23:44 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Biotechnologická produkcia bioaktívnych lipidov z agro-industriálnych vedľajších produktov.

Garant: doc. Ing. Milan Čertík, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V posledných rokoch sa záujem sústreďuje na látky prírodného pôvodu, kde jednou z atraktívnych skupín mikrobiálnych biologicky aktívnych metabolitov sú polynenasýtené mastné kyseliny (PNMK). Výhodným riešením je ich biotechnologická príprava pomocou submerzných alebo povrchových kultivácií. Ich alternatívna produkcia je založená na polosuchých kultiváciách mikroorganzimov schopných utilizovať a transformovať ľahko dostupné substráty na báze surových alebo odpadných produktov agroindustriálnych výrob.
Druh projektu:Bilaterálna spolupráca - SR - Grécko ()
Pracovisko:Oddelenie biochemickej technológie (ÚBT FCHPT)
Identifikácia projektu:Gr/Slov/FCHPT/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0