19. 9. 2019  6:08 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Projekty


Európska sieť, venovaná integrácii aktivít v oblasti mikro- a nano- systémov a nových členských a asociovaných krajinách do ? Európskeho výskumného priestoru.?

Garant: doc. Ing. Bedřich Weber, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt má stimulovať, povzbudiť a uľahčiť účasť organizácií z nových a asociovaných kandidátskych krajín v príslušných IST aktivitách. Projekt sa zameriava na tieto aktivity: 1. preukázať a propagovať výskumnú kompetentnosť organizácií z príslušných krajín v oblasti mikro- a nanosystémov v celoeurópskom meradle, 2. uľahčiť ich účasť v európskych programoch a iných aktivitách v uvedených oblastiach a) poskytovaním špecifických informácií prostredníctvom databáz a iných elektronických a konvenčných prostriedkov, b) priamymi kontaktmi prostredníctvom informačných a tzv. ?brokerage? podujatí, c) širokou spoluprácou v najmä v rámci celoeurópskych sieti s potenciálom ďalšieho rozvoja.
Druh projektu:6. rámcový program ()
Pracovisko:Katedra rádioelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:MINOS EURONET IST-3-015704
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 04. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 05. 2008
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0