23. 9. 2019  12:58 Zdenka
Akademický informačný systém

Projekty


Úprava polovodičových kremíkových dosiek pre výrobu lacných slnečných článkov.

Garant: Ing. Michal Ružinský, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:6. rámcový program ()
Pracovisko:Katedra elektrotechnológie (FEI)
Identifikácia projektu:COOP-CT-2004-508108
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:23. 12. 2004
Dátum ukončenia projektu:22. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0