18. 9. 2019  19:35 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza a návrh multiservisných sietí podporujúcich mobilitu, multimédiá a spoluprácu s inými typmi sietí.

Garant: prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:COST ()
Pracovisko:Katedra telekomunikácií (FEI)
Identifikácia projektu:COST279/2
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2001
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0