28. 1. 2020  23:16 Alfonz
Akademický informačný systém

Projekty


Dynamika inštitúcií a trhov v Európe.

Garant: prof. Ing. Ladislav Andrášik, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:6. rámcový program ()
Pracovisko:Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Identifikácia projektu:513396
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:07. 03. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0