14. 10. 2019  17:26 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Nové povrchovomodifikované tenké vrstvy pre mikrosenzory plynu na GaAs.

Garant: prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Nové povrchovomodifikované tenké vrstvy pre mikrosenzory plynu na GaAs.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc.ÚEF FEI+421 (2) 60 291 594E118
Mgr. Jana JurkovičováPS Dek FEI [vyňatie]+421 (2) 60 291 310T139

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ