16. 10. 2019  12:45 Vladimíra
Akademický informačný systém

Projekty


Nové povrchovomodifikované tenké vrstvy pre mikrosenzory plynu na GaAs.

Garant: prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Výskum na poli senzorov plynov je zameraný na vývoj integrovaných senzorov a mikrosystémov pripravovaných použitím štandardných technológií výroby integrovaných obvodov. Príprava plynovo-citlivých vrstiev je najdôležitejšou časťou pri vývoji sofistikovaných mikrosenzorov plynu. Cieľom projektu je uskutočniť výskum nových a lacných polovodivých vrstiev na báze NiO tenkých vrstiev s vhodným dopovaním pre monitorovanie životného prostredia.
Druh projektu:Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/ ()
Pracovisko:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:2005
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0