22. 2. 2020  5:45 Etela
Akademický informačný systém

Projekty


CEVATECH ? Centrum inovácií v oblasti vákuových technológií

Garant: doc. Ing. Marian Veselý, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Európsky sociálny fond ()
Pracovisko:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:13120200001
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0