20. 9. 2019  18:00 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Projekty


Príprava NiO vrstiev a optimalizácia parametrov pre detekciu toxických plynov.

Garant: prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Príprava NiO vrstiev a optimalizácia parametrov pre detekciu toxických plynov.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc.ÚEF FEI+421 (2) 60 291 594E118
Mgr. Jana JurkovičováPS Dek FEI [vyňatie]+421 (2) 60 291 310T139

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ