25. 8. 2019  22:50 Ľudovít
Akademický informačný systém

Projekty


Príprava NiO vrstiev a optimalizácia parametrov pre detekciu toxických plynov.

Garant: prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hlavným cieľom je výskum zameraný na zlepšenie funkčnosti miniatúrnych, lacných, ľahko ovládaných senzorov toxických plynov vyznačujúcich sa nízkou spotrebou a možnosťou diaľkového ovládania.
Druh projektu:Bilaterálna spolupráca - SR - Grécko ()
Pracovisko:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:Gr/Slov/05/FEI
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 02. 2005
Dátum ukončenia projektu:15. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0