25. 6. 2019  0:12 Tadeáš
Akademický informační systém

Projekty


Preparation and research of dopped ionic conductor LiNbO3 for electrochrom elements or electrolytes for litium ? ionic microbateries

Garant: prof. Ing. Vladimír Šály, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:V projekte navrhujeme na prípravu tenkých vrstiev využiť techniku naparovania s použitím elektrónového dela. Proces sa použije aj na dopovanie deponovaného materiálu lítiom. Naparovanie elektrónovým delom má v porovnaní s inými vákuovými technikami výhodu vo veľkej rýchlosti depozície. Ďalšou výhodou je, že pri použití viacerých odparovacích zdrojov je jednoduchá príprava viacvrstvových štruktúr bez prerušenia vákua medzi depozíciou jednotlivých vrstiev. Uskutoční sa štrukturálna analýza pripravených vzoriek a výskum dielelktrických vlastností.
Druh projektu:Bilaterálna spolupráca - SR - Grécko ()
Pracoviště:Katedra elektrotechnológie (FEI)
Identifikace projektu:Gr/Slov/05/FEI
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:30. 06. 2007
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0