20. 6. 2019  13:34 Valéria
Akademický informačný systém

Projekty


Príprava a výskum dopovaného iónového vodiča LiNbO3 pre elektrochromné prvky alebo elektrolyty pre lítium-iónové mikrobatérie.

Garant: prof. Ing. Vladimír Šály, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V projekte navrhujeme na prípravu tenkých vrstiev využiť techniku naparovania s použitím elektrónového dela. Proces sa použije aj na dopovanie deponovaného materiálu lítiom. Naparovanie elektrónovým delom má v porovnaní s inými vákuovými technikami výhodu vo veľkej rýchlosti depozície. Ďalšou výhodou je, že pri použití viacerých odparovacích zdrojov je jednoduchá príprava viacvrstvových štruktúr bez prerušenia vákua medzi depozíciou jednotlivých vrstiev. Uskutoční sa štrukturálna analýza pripravených vzoriek a výskum dielelktrických vlastností.
Druh projektu:Bilaterálna spolupráca - SR - Grécko ()
Pracovisko:Katedra elektrotechnológie (FEI)
Identifikácia projektu:Gr/Slov/05/FEI
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2007
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0