Oct 20, 2019   6:10 p.m. Vendelín
Academic information system

Projects


UNIKA ? Univerzitná sieť pre kancelárie EÚ programov.

Supervisor: doc. Ing. Marian Veselý, CSc.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt je zamerany na podporu univerzit v ramci Bratislavy s cielom prehlbit a zefektivnit ich aktivity zamerane na medzinarodnu spolupracu v oblasti vyskumu a vyvoja a integraciau do medzinarodnych sieti pre inovacie. Tento ciel bude dosiahnuty prostrednictvom posilnenia personalneho, odborneho, materialneho a organizacneho zabezpecenia kancelarii EU programov jednotlivych univerzit. Siet, vytvorena medzi tymito kancelariami, zabezpeci pruzne, sirokoplosne, aktualne a komplexne informovanie o moznostiach zapojenia do EU projektov. Priamym dosledkom realizacie projektu UNIKA bude zvysenie urovne informovanosti o vyskume realizovanom na univerzitach smerujuce k inicializacii a prehlbeniu spoluprace s potencialnymi partnermi na SR i v zahranici, ako aj lepsie podmienky pre integraciu univerzit do medzinarodnych sieti pre inovacie, co napomoze zvyseniu konkurencieschopnosti bratislavskeho regionu.
Kind of project:Európsky sociálny fond ()
Department:Department of microelectronics (FEEIT)
Project identification:13120200042
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 09. 2005
Project close date:30. 11. 2008
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:0