17. 10. 2019  14:35 Hedviga
Akademický informační systém

Projekty


NANOSYS - Centre of education and research of nanotechnology for expansion of IC and microsystems applications

Garant: prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Úlohou projektu NANOSYS je podpora vzdelávania, výskumu a vývoja v oblasti integrovaných obvodov (IO) a mikrosystémov na báze progresívnych nanotechnológií, zameraná na zefektívnenie vzdelávania a urýchlenie transferu týchto progresívnych technológií do priemyslu. Zvýšenie konkurencieschopnosti bratislavského regiónu bude zabezpečené širokou škálou vzdelávacích aktivít realizovaných špičkovými odborníkmi z oblasti návrhu a testovania IO a systémov, rozširujúcich počet výskumných pracovníkov, doktorandov a študentov v tejto oblasti na univerzitách, ale aj v podnikateľskej sfére. Ďalšími cieľmi projektu sú urýchlenie transferu nových výsledkov výskumu do praxe a zvyšovanie kvality života vytváraním povedomia a stimuláciou záujmu podnikateľskej sféry o možnosti a výhody aplikácie moderných integrovaných riešení do rôznych oblastí spoločenského života.
Druh projektu:Európsky sociálny fond ()
Pracoviště:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikace projektu:13120200040
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 09. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0