16. 10. 2019  9:44 Vladimíra
Akademický informačný systém

Projekty


NANOSYS-Stredisko vzdelávania a výskumu nanotechnológií pre rozvoj aplikácií IO a mikrosystémov

Garant: prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Úlohou projektu NANOSYS je podpora vzdelávania, výskumu a vývoja v oblasti integrovaných obvodov (IO) a mikrosystémov na báze progresívnych nanotechnológií, zameraná na zefektívnenie vzdelávania a urýchlenie transferu týchto progresívnych technológií do priemyslu. Zvýšenie konkurencieschopnosti bratislavského regiónu bude zabezpečené širokou škálou vzdelávacích aktivít realizovaných špičkovými odborníkmi z oblasti návrhu a testovania IO a systémov, rozširujúcich počet výskumných pracovníkov, doktorandov a študentov v tejto oblasti na univerzitách, ale aj v podnikateľskej sfére. Ďalšími cieľmi projektu sú urýchlenie transferu nových výsledkov výskumu do praxe a zvyšovanie kvality života vytváraním povedomia a stimuláciou záujmu podnikateľskej sféry o možnosti a výhody aplikácie moderných integrovaných riešení do rôznych oblastí spoločenského života.
Druh projektu:Európsky sociálny fond ()
Pracovisko:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:13120200040
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 09. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0