18. 9. 2019  20:02 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


CeBiMED - inovačné centrum biomedicínskych technológií

Garant: doc. Ing. Pavel Píš, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Európsky sociálny fond ()
Pracovisko:Katedra rádioelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu: -
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 06. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 07. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0